מזל טוב לילדי השבוע

יניר בן חור
  
ד כסלו 11/11
לביא לוז'נסקי
  
כד חשון 11/11
יונתן עוזיאל
  
ב כסלו 12/11
עמית ימין
  
י כסלו 17/11
יותם אינבינדר
  
כד חשון 15/11
ליבי אסתר אביצרור
  
ט חשון 11/11
אליה אוקנין
  
יג חשון 11/11
איתמר עוזיאל
  
ב כסלו 12/11
איילה שבת
  
כח חשון 15/11

לוח מודעות

שכבה

א'

שכבה

ב'

שכבה

ג'

שכבה

ד'

שכבה

ה'

שכבה

ו'

שכבה

ז'

שכבה

ח'