מזל טוב לילדי השבוע

נויה בריזל
  
ז אלול 17/08
תאיר שאול ויגר
  
יז אב 18/08
אלה אלטמן
  
טו אב 15/08
שקד ביבי
  
כ אב 14/08
תומר לידור
  
ב אלול 12/08
מעיין ביבי
  
י אב 15/08

לוח מודעות

שכבה

א'

שכבה

ב'

שכבה

ג'

שכבה

ד'

שכבה

ה'

שכבה

ו'

שכבה

ז'

שכבה

ח'